Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru - Hypothesis of two-quantity universe
Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

BLOK C - Obrázky k výkladu HDV

 

 

Návštěvnost od 30. 6. 2007