Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru - Hypothesis of two-quantity universe
Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

BLOK G - Pokus o zhuštěný výklad HDV

Návštěvnost od 30. 6. 2007