Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

E d) - Obrázky - Problém s fotonem