Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

E e) - Dvouznakový mikrosvět, předvedení rozpracovanosti