Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

04 - sběr námitek libovolných, ale smysluplných

 

Zde může být i Vaše námitka. Posílejte, prosím, na: j_navratil@karneval.cz