Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 Ing. Josef Navrátil
PŘEHLED TVORBY pro HDV

byl pod literárním názvem „ Belzebub“, k datu 01.03.2005 stažen z internetu. ( Pro zájemce je „Belzebub“ v archívu na konci stránky) Nyní nahrazen ( „Belzebub má dceru“ ) pouze stručnějším výkladem s touto osnovou :

( I ) = KNIHA pro HDV

Heslovitě co předkládá hypotéza fyzice k diskusi
Vize a úvahy pro dvouveličinový vesmír
Články stažené z internetu a k nim mé komentáře
Obrázky k výkladu
Michelson-Morleyho experiment v kosmologickém měřítku
Mikrosvět lineární ( elem. částice, interakce )
Makrosvět dle paraboly ( konvence a gravitace )
Pokus o zhuštěný výklad HDV
Různé
Dialog s fyziky ( i nefyziky )
Velká debata malých fyziků
Výpisky úvah z Magea
Sběr důkazů k potopení HDV
Staronové ukázky z archívu
Za Dobrem přes Peklo
Pyramida mezonů

( II ) = KNIHA KONTROVERZÍ ( pranýř a bulvár )

M. Petrásek pseudovědec
Pranýř
Mageo, názorový nedialog
Různe
Rómové

( III ) = Nová technologie pro výrobu biopaliva

Nová technologie pro výrobu biopaliva

 

Poslední aktualizace stránek: 11. 10. 2017

 

Zmuchlaneček7. 1. 2007 je to přesně na den 27 let, co se zrodila hypotéza dvouveličinového vesmíru, tj. stavby hmoty vlnobalíčkováním dimenzí veličin délka a čas.

Květiny

 

Původní verzi stránek (kterou ukládám do archívu) mé hypotézy s poetickým názvem "Belzebub aneb předsingulární velvesmír" nyní nahrazují stručnější (a snad i lepší verzí) s názvem (neméně poetickým) "Belzebub má dceru".

Návštěvnost od 19. 2. 2005RAR Původní stránky "Belzebub, aneb předsingulární velvesmír" ke stažení (53 MB ve formátu RAR)