Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 Ing. Josef Navrátil

( I ) = KNIHA pro HDV

Heslovitě co předkládá hypotéza fyzice k diskusi
Vize a úvahy pro dvouveličinový vesmír
Články stažené z internetu a k nim mé komentáře
Obrázky k výkladu
Michelson-Morleyho experiment v kosmologickém měřítku
Mikrosvět lineární ( elem. částice, interakce )
Makrosvět dle paraboly ( konvence a gravitace )
Pokus o zhuštěný výklad HDV
Různé
Dialog s fyziky ( i nefyziky )
Velká debata malých fyziků
Výpisky úvah z Magea
Sběr důkazů k potopení HDV
Staronové ukázky z archívu
Za Dobrem přes Peklo
Pyramida mezonů

( II ) = KNIHA KONTROVERZÍ ( pranýř a bulvár )

M. Petrásek pseudovědec
Pranýř
Mageo, názorový nedialog
Různe
Rómové
Jak se kalila brož
P. Kulhánek, ochránce vědeckých výdobytků
 

 

Poslední aktualizace stránek: 13. 06. 2022

 

Zmuchlaneček7. 1. 2021 Výročí, 40 let od vzniku této nepochopené vize do kosmologie

Květiny

 

Návštěvnost od 19. 2. 2005