Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

E b) - Interakce se zavedením mých substitučních vzorců