Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

E a) - Stavba dvouveličinových vzorců elem. částic