Hypotéza o dvouveličinovém vesmíru

 

A a) - Úvahy o podstatě dvouveličnového vesmíru